Intermediáty pro iontové kapaliny na bázi organických superkyselin

Provisco CS realizuje projekt s názvem „Intermediáty pro iontové kapaliny na bázi organických superkyselinreg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0009867, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Výstupem projektu bude ověřená technologie pro vybrané sloučeniny s aplikací výzkumu, vývoje a výroby elektrolytů pro metal-ion baterie, a to především pro superkyseliny a jejich soli (Li, Na, K, Mg, Ca atd.). Hlavním cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů a technologií prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.