Organické superkyseliny a jejich soli pro iontové baterie

Provisco CS realizuje projekt s názvem „Organické superkyseliny a jejich soli pro iontové bateriereg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023799, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Cílem projektu je výzkum, vývoj a výroba organických superkyselin a jejich solí pro iontové baterie a speciální použití. Výstupem projektu bude ověřená technologie pro vybrané sloučeniny s aplikací ve výzkumu, vývoji a výrobě elektrolytů a materiálů pro anody pro metal-ion baterie.