Zavedení inovací do výroby společnosti PROVISCO CS

Provisco CS realizuje projekt s názvem „Zavedení inovací do výroby společnosti PROVISCO CS.“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001298, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem je inovace a zvýšení výkonnosti analytických laboratoří společnosti, které jsou podstatnou částí výrobního procesu, a zavedení inovací chemických materiálů do výroby. Předmětem projektu je modernizace výrobního zařízení společnosti vedoucí ke zvýšení technických hodnot a kvality výrobků a zvýšení efektivnosti procesů výroby pomocí účinnější analytické kontroly zpracovaných materiálů, které jsou vesměs určeny pro high-tech aplikace.